محرم اسرار Epub ↠ Paperback

تابنامه به صورت زیرنویس؛ موضوع خود سرگذشانامه و مقالات جلال الدین همایی 1278 تا 1359؛ قرن 14 هجری قرن 20 مزندگینامه استاد جلال الدین همایی؛ شاهنامه فردوسی؛ رودکی و اختراع رباعی؛ ا?.

محرم book اسرار free محرم اسرار PDFتابنامه به صورت زیرنویس؛ موضوع خود سرگذشانامه و مقالات جلال الدین همایی 1278 تا 1359؛ قرن 14 هجری قرن 20 مزندگینامه استاد جلال الدین همایی؛ شاهنامه فردوسی؛ رودکی و اختراع رباعی؛ ا?.

[Download] ➸ محرم اسرار Author جلال‌الدین همایی – Natus-physiotherapy.co عنوان محرم اسرار؛ اثر جلال الدین همایی؛ مشخصات نشر تهران، مروارید، 1379، در 267 ص، فروست گردونه ادب فارسی، شابک 964عنوان محرم اسرار؛ اثر جلال الدین همایی؛ مشخصات نشر تهران، مروارید، 1379، در 267 ص، فروست گردونه ادب فارسی، شابک 9646026842؛ عنوان دیگر محرم راز گزینه مقالات استاد جلال الدین همایی؛ ک.

محرم اسرار Epub ↠ Paperback

محرم اسرار Epub ↠ Paperback جلال‌الدین همایی زادهٔ ۱۳ دی ۱۲۷۸ در اصفهان – درگذشتهٔ ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و تاریخ‌نگار معاصر است همایی قرآن را از حفظ داشت و در شعر تخلصش «سنا» بود او با جفر، اسطرلاب و نجوم قدیم نیز آشنا بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *